Yrityscoaching

Coaching on vahvasti voimaannuttavaa ja eteenpäin vievää vuorovaikutusta, joka nostaa esiin omat voimavarat. Coaching on myös henkilökohtaisen kasvun prosessi, joka lisää  itsetuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämän tasapainoa ja oman elämän johtajuutta. Hyvinvointi ja menestyminen työssä edellyttävät oman mielen johtamisen taitoja. Coachingin myötä tietoisuus omista ajatus- ja toimintamalleista sekä niiden vaikutuksista lisääntyy ja itsensä johtamisen taito paranee, jolloin myös saavutat tavoitteesi helpommin. Teoreettisena viitekehyksenä on kognitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen psykologia sekä ratkaisukeskeisyys. Coachingissa noudatamme ICF:n ydintaitoja ja eettisiä ohjeita.

Coaching voidaan toteuttaa yksilövalmennuksena tai ryhmässä.

ICF Finland ja Suomen Coaching-yhdistys kuvaavat coachingia mm. näin:

  • Coaching auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa.
  • Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa ja kehittyä.
  • Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa sekä suunnittelemaan toimintastrategioita.
  • Coach auttaa asiakasta oivaltamaan sekä tekemään konkreettisia muutoksia ajattelussaan ja toimintatavoissaan.
  • Coach ei neuvo tai tuo keskusteluun omaa agendaa.

Unelmapuun valmentaja Päivi Elovaara osallistui ICF Finlandin ja Suomen Coaching-yhdistyksen yhteiseen ’Coaching vaikuttaa /Kokeile coachia’ -kampanjaan. Lue lisää kampanjasta ja coachingin vaikuttavuudesta esim. facebookin Coaching vaikuttaa -sivulta.

– – – – –
”Sain kokeilla coachingia Päivin johdolla osana ’kokeile coachia’ -kampanjaa. Halusin löytää uusia näkökulmia työuraani liittyen. Coaching-sessioista tuli itsetutkiskelua parhaimmillaan. Kokemus oli erittäin positiivinen ja siitä jäi hyvät muistot! Päivi on loistotyyppi, joka osaa kysyä oikeita kysymyksiä ja johdattaa lempeästi oikeaan suuntaan. Suosittelen lämpimästi Unelmapuuta ja Päiviä!”

– Mari Annika Shrestha