Valmentaja

Olen Päivi Elovaara, Unelmapuun valmentaja ja kouluttaja. Perustin Unelmapuun vuonna 2007 edistämään oman mielen johtamisen taitoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin työssä kuin yksityiselämässäkin.

Coaching ja ihmismielen opiskelu on ammatillinen intohimoni. On äärettömän palkitsevaa saada olla näkemässä, millaisia vaikutuksia itsetuntemuksen lisääntyminen, uusien näkökulmien avautuminen ja oivallukset omista voimavaroista saavat aikaan ihmisten elämässä.

Suurella ilolla ja kiitollisuudella olen saanut työskennellä monipuolisesti valmennuksen ja koulutuksen saralla upeiden yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, sekä yrityksissä ja työyhteisöissä että yksityishenkilöiden parissa.

Koulutustaustani:
Ekonomi, TTM
NLP Trainer (VMT Koulutus)
MB-elämäntaidon valmentaja
Firework Licensed Career Coach
EIF-enneagrammiohjaaja ja enneagrammivalmentaja
Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopinnot

Muita työtäni tukevia koulutuksia mm:
Liikkeenjohdon konsultointi (Helsingin kauppakorkeakoulu)
ICF Associate Certified Coach (ACC sertifiointi v. 2011-2017)
Diploma Course in Coaching (Suomen Coaching-yhdistys)
Positive Team Coaching (Business Coaching Institute)
Volitioncoaching (Business Coaching Institute)
Mindful Coaching (Innotiimi)

– – – – –
”Päivi on kouluttajana lämmin, sydämellinen ja tarkkaavainen. Hän osaa auttaa osallistujat rentoutumaan ja keskittymään täysillä opiskeltavaan asiaan. Päivin opetus on intensiivistä ja erittäin tehokasta tuntumatta raskaalta.”
– Laura Rinne

”Päivissä yhdistyy upealla tavalla ymmärrys ihmismielen toiminnasta, vahva coachingin menetelmäosaaminen sekä syvä sisäinen viisaus. Päivi on rehellinen, vakuuttava ja aidosti läsnä oleva. Hänellä on taito luoda lämmin ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä ryhmässä että kahdenkeskisessä tilanteessa ja työskennellä aina asiakkaan/opiskelijan tavoitteiden suuntaisesti. Päivi osaa pukea sanat ymmärrettävään muotoon ja tehdä vaikeistakin teoreettisista asioista helposti lähestyttäviä ja kiinnostavia sekä viedä asiat käytännön tasolle. Näkökulmien avaajana ja kannustajana hän on huippuluokkaa luotsatessaan ihmisiä kohti oman elämänsä ydintä!”
– Katja Vainikainen