Henkisen työhyvinvoinnin valmennukset

Henkisen työhyvinvoinnin valmennukset lisäävät työssä jaksamista ja onnistumista, työn iloa ja motivaatiota, sekä itsetuntemusta ja toisten ymmärtämistä. Ne tukevat hyvän ja turvallisen työilmapiirin syntymistä, jolloin jokaisen potentiaali ja vahvuudet pääsevät  paremmin esiin. Positiiviset vaikutukset niin hyvinvoinnissa kuin toiminnan tuloksissakin näkyvät sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

Valmennusten sisältö ja kesto voidaan räätälöidä toiveiden mukaan. Ohessa esimerkkejä aihepiireistä ja valmennusteemoista, joita voidaan myös yhdistellä keskenään. Kerro toiveistasi ja pyydä tarjous.

Työn ilo, voimavarat, jaksaminen, stressinhallinta

  • Tasapainoa ja mielenrauhaa
  • Kevennä kiirettä
  • Mindfulness tietoisuustaidot työelämässä
  • Onnistu tavoitteissasi
  • Voimavaroja muutostilanteeseen

Itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, vuorovaikutus

  • Itsetuntemus hyvän olon ankkurina
  • Erilaisuus esimiestyön voimavaraksi
  • Oma hyvinvointi ja itsetuntemus johtamisen apuna
  • Luottamusta rakentava vuorovaikutus
  • Enneagrammi itsetuntemuksen, yhteistyön ja erilaisuuden ymmärtämisen työkaluna

– – – – –
”Elovaaran esitys oli havainnollinen, mukaansatempaava ja innostava. Hän pysäytti osallistujat ajattelemaan toisinaan osin itsestäänselvyyksiltäkin tuntuvien ja siksi helposti sivuun jäävien seikkojen merkitystä kiireen tunnun vähentämiseksi. Elovaaran johdolla saimme lyhyessä ajassa mukavan asenne- ja työkaluvalikoiman itse kunkin elämän helpottamiseksi.”

– A.P., Sosiaali- ja terveysministeriö

”Päivi loi avoimen ja hyvän ilmapiirin, jossa oli helppo työstää parannusehdotuksia työhyvinvointiin sekä löytää positiivista sanottavaa toisistamme. Hän on taitava avaamaan solmuja ja auttamaan alkuun sekä huomioimaan asiakkaan näkökulman ja tarpeet. Valmennukset antoivat vankan pohjan jatkaa omin voimin eteenpäin.”
– Laura Meronen, Tapiolan paikallispalvelu, Orimattila