Oman mielen johtaminen

Valmennusten myötä oman mielen johtamisen taidot paranevat. Taitava oman mielen johtaminen tuottaa onnistumisia, menestystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ajattelumme muokkaa kaiken aikaa elämäämme. Ajatukset vaikuttavat tunnetiloihimme, toimintaamme, energiaamme sekä kehoomme; siihen millaista elämämme on ja miten sen koemme, mitä teemme ja miten onnistumme.

Ajatukset vaikuttavat jatkuvasti, myös huomaamattamme. Mielemme ajautuu helposti automaattiohjaukselle ja toistaa samoja ajatusmalleja huolimatta siitä, ovatko ne kyseisessä tilanteessa hyödyllisiä vai haitallisia. Silloin tällöin on hyvä pysähtyä kysymään, johdanko itse mieltäni, vai johtaako mieleni minua?

Mielen johtaminen edellyttääkin tietoisuutta siitä, mitä mielessä parhaillaan on meneillään, jotta voi valita toimivan ja tilanteeseen sopivan ajattelutavan. Taitava mielen johtaminen on  myös kykyä olla ajattelematta; kykyä siirtää rationaalinen mieli syrjään ja antaa intuitiiviselle, ei-tietoiselle mielelle tilaa ja työrauhaa. Intuitiivinen mieli on tärkeässä roolissa, kun on kyse esimerkiksi ongelmanratkaisusta, luovuudesta ja päätöksenteosta.

Oman mielen johtaminen on mm:

  • ajatusten, tunteiden, toiminnan ja energian johtamista
  • tietoisuutta omista ajatusmalleista ja niiden vaikutuksista
  • huomion tietoista ja tarkoituksenmukaista suuntaamista
  • tunnetyöskentelyn taitoja ja haluttujen tunnetilojen luomista
  • rationaalisen ja intuitiivisen ajattelun joustavaa ja tehokasta yhteistyötä
  • tietoisuustaitoja, keskittymiskykyä ja mielenrauhaa

Coachingin ohella NLP ja Mindfulness ovat erinomaisia apukeinoja oman mielen johtamisen taitojen kehittämiseen. Ne parantavat kokonaisvaltaisesti mielen ja kehon hyvinvointia, sekä lisäävät keskittymiskykyä, suorituskykyä, ajattelutaitoja ja mielenhallintaa.

Vene