NLP

NLP (Neuro Linguistic Programming) on ajattelutapa, tutkimussuuntaus ja joukko menetelmiä, jotka sekä toiminnallisesti että mielen ja kielen keinoin vaikuttavat aivoihin ja ajattelun rakenteisiin, muokkaavat kokemaamme todellisuutta ja auttavat hyviin tuloksiin. NLP:tä voidaan kutsua myös vaikkapa onnistumisen ja onnellisuuden taidoksi.

NLP:stä on apua sekä henkilökohtaisessa elämässä että työssä ihmisten parissa. NLP antaa työkaluja mm. hyvinvointiin ja menestymiseen, motivoitumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen, onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja toisten ymmärtämiseen, pelkotiloista vapautumiseen ja myönteisten tunnetilojen luomiseen, sekä toimintamallien ja ajattelutaitojen kehittämiseen. NLP on vahva henkilökohtaisen kasvun työväline.

Coaching-tilanteeseen yhdistettynä sopiva NLP-harjoitus voi auttaa esimerkiksi irrottautumaan jumiutuneesta negatiivisesta tunnetilasta, jolloin on helpompi katsoa eteenpäin kohti ratkaisuja.

Joutsenet