Enneagrammi

Enneagrammi on persoonallisuusmalli, joka kuvaa yhdeksän erilaisen persoonallisuustyypin toimintatapoja ja toiminnan taustoja laajasti ja syvällisesti.

Enneagrammi on konkreettinen apuväline parempaan itsetuntemukseen ja toisten ymmärtämiseen. Se on hyödyllinen työkalu henkilöstön kehitysohjelmissa ja siitä on apua kaikkialla, missä ihmiset kohtaavat, kuten tiimityössä, myyntityössä, esimiestyössä ja asiakaspalvelussa – ja tietysti myös läheisten kanssa.

Enneagrammi on retki omaan itseen ja erilaisten toimintamallien maailmaan. Se kuvaa eri tyyppien toimintamallien syitä ja motivaation lähteitä. Oman tyypin tunnistaminen on silmiä avaava kokemus. Kun erilaisuus nähdään rikkautena, jokainen voi tuoda esiin oman parhaan itsensä.

Yrityksissä ja työyhteisöissä enneagrammin hyödyt näkyvät mm. parempana yhteistyönä ja vuorovaikutuksena. Ristiriidat ja ongelmatilanteet ratkeavat helpommin, muutostilanteet sujuvat joustavammin ja esimiestyö helpottuu. Henkilökohtaiset vahvuudet tulevat esiin koko työyhteisön hyödyksi.

Enneagrammi