Coaching

Coaching on vahvasti voimaannuttavaa ja eteenpäin vievää vuorovaikutusta, joka nostaa esiin omat voimavarat. Se on henkilökohtaisen kasvun prosessi, joka lisää  itsetuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämän tasapainoa ja oman elämän johtajuutta, sekä vie omien arvojen ja merkitysten äärelle. Coachingin myötä tietoisuus omista ajatus- ja toimintamalleista sekä niiden vaikutuksista lisääntyy ja itsensä johtamisen taito paranee, jolloin myös saavutat tavoitteesi helpommin.

Coaching avartaa ajatuksia ja näkökulmia ja saa aikaan uusia oivalluksia omasta elämästä. Valmentaja on tarkkana korvana ja peilinä ajatuksillesi. Valmentaja ei anna ohjeita, vaan kysymysten ja erilaisten harjoitusten avulla auttaa sinua kuuntelemaan itseäsi, kirkastamaan unelmasi ja tavoitteesi, ottamaan käyttöön oman voimasi ja löytämään omat ratkaisusi käsiteltävään asiaan.

Valmennuksen teoreettisena viitekehyksenä on kognitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys. Coaching toteutetaan ICF:n (International Coach Federation) ydintaitojen ja eettisten ohjeiden mukaisesti.