Coaching yksityishenkilöille

Henkilökohtainen valmennus sopii mihin hyvänsä elämän tilanteeseen tai asiaan, johon haluat selkeyttä, helpotusta, muutosta, uusia näkökulmia tai ratkaisuja. Usein aiheet liittyvätkin esimerkiksi työelämässä tapahtuneeseen muutokseen tai uuden suunnan etsimiseen, opiskelun tai muun projektin aloittamiseen tai loppuunsaattamiseen, omien unelmien ja tavoitteiden kirkastamiseen ja toteuttamiseen, hyvinvoinnin, elämän ilon ja tasapainon lisäämiseen, stressin ja jännityksen vähentämiseen, oman voiman ja rohkeuden löytämiseen, jne…

Coaching on voimaannuttavaa ja eteenpäin vievää vuorovaikutusta, joka avartaa ajatuksia ja näkökulmia, saa aikaan uusia oivalluksia omasta elämästä sekä nostaa esiin omat voimavarat ja vahvuudet. Coaching on henkilökohtaisen kasvun prosessi, joka lisää  itsetuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämän tasapainoa ja oman elämän johtajuutta, sekä vie omien arvojen ja merkitysten äärelle. Coachingin myötä tietoisuus omista ajatus- ja toimintamalleista sekä niiden vaikutuksista lisääntyy ja itsensä johtamisen taito paranee, jolloin myös saavutat tavoitteesi helpommin.

Valmentaja ei anna neuvoja eikä ohjeita, vaan on tarkkana korvana ja peilinä ajatuksillesi. Kysymysten ja lempeästi oivalluttavien harjoitusten avulla valmentaja auttaa sinua kuuntelemaan itseäsi, ottamaan käyttöön oman voimasi, sekä löytämään omat vastauksesi ja ratkaisusi käsiteltävään asiaan… ja myös ryhtymään toimeen niiden toteuttamiseksi.

Coachingin teoreettisena viitekehyksenä on kognitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys. Coachingissa noudatetaan ICF:n (International Coach Federation) määrittelemiä ydintaitoja ja eettisiä ohjeita.

Uutena erityisteemana on jännityksen hallinnan valmennus myös yksilövalmennuksena. Lue lisää tästä.

Valmennuksissa voidaan tilanteen mukaan soveltaen käyttää coaching-keskustelun ja muiden valmennuksellisten menetelmien tukena myös enneagrammi-persoonallisuusmallia sekä NLP– ja mindfulness-menetelmiä.

Toteutustavat ja hinnat yksityishenkilöille:

Valmennus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tapaamisena (Lahden keskustassa) tai puhelimella tai Skypellä.

Aika: 1,5 tuntia
Yksittäisen valmennustapaamisen hinta: 120 e / kerta (sisältää alv 24 %)
Neljän kerran valmennuspaketti (n. 2-3 kk): yhteensä 450 e (sisältää alv 24 %)

Aika: 1 tunti
Yksittäisen valmennustapaamisen hinta: 95 e / kerta (sisältää alv 24 %)
Neljän kerran valmennuspaketti (n. 2-3 kk): yhteensä 350 e (sisältää alv 24 %)

– – – – –
”Päivi antoi uskoa siihen, että asiat joista haaveilee elämässään on mahdollista saavuttaa. Hän auttoi ymmärtämään, että oikean asenteen löytäminen on vain itsestä kiinni. Päivi on positiivinen, luotettava ja lämminhenkinen, jonka kanssa on helppo jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan. Suosittelen.”

Tuija Noorlind

”Valmennus oli minulle oiva tilaisuus pysähtyä oman elämäni äärelle ja tunnistaa valmentajan opastuksella itselleni merkityksellisiä asioita, kuten itsestä huolenpitämisen tärkeyttä, omien voimavarojen tunnistamista ja rajaamista sekä tulevaisuuden hahmottamista. Valmennuksen tuloksena sain itselleni omia työkaluja, joiden avulla voin jatkaa omaa prosessiani. Päivi on hyvä ja tarkka kuuntelija. Hänen tapansa toimia valmentajana on kannustava, valoisa, lempeä ja mielestäni sopivasti kyseenalaistava. Hän antaa valmennettavalleen tarpeeksi tilaa omaan prosessointiin, siitä huolimatta valmennuksessa on koko ajan vahva tuen ja yhdessä työskentelyn tunne.”
Taina Platan, Lahti